Hvidbog - Lindholm

Her finder du altid nyeste version af Hvidbog om Lindholm Udrejsecenter.

 

Ny hvidbog version 2

Hvidbog version 2 (pdf - 2,5 MB)

 

Nye afsnit:

  • Planloven og brug af Udlændingelovens §37f vedr. ”massetilstrømning af flygtninge og migranter”
  • Ny beregning af årlig merudgift på 190 mio. (inkl. politiindsats)
  • Dekommissioneringsplan forsinket 6 måneder
  • Forskel på opholdspligt, meldepligt og underretningspligt
    Meldepligt er ml. 9-15 (tre dage om ugen) og ml. 10-12 de andre dage.
    Underretningspligt er før kl. 23, hvis man ønsker ophold ude i nattetimerne.
  • Misinformation i medier – og af politikere
  • Nye trafiktal, 1,5 mio. biler kører årligt gennem Kalvehave

Update

Vedr. forsinkelse af dekommisioneringsplanen, så skriver DTU d. 21/5, at "Vi har ikke en præcis dato for, hvornår dekommissioneringsplanen foreligger, men den forventes på nuværende tidspunkt at foreligge ultimo juni 2019."
Dvs. nu forsinket ca. 7 måneder.

 

-----------------------------

 

Hvidbog version 1 (pdf - 415 kb)

 

Udlændinge- og Integrationsudvalget fik udleveret Hvidbog (version 1) d. 6.2.2019, da de besøgte Kalvehave og Lindholm.

 

Hvidbogen bliver løbende opdateret. 

Skriv dig på listen, så får du næste version tilsendt, når den ligger klar. 

-----------------------------

Til næste version vil vi indarbejde følgende information:

 

- Svar på spørgsmål vedr. EU og naturbeskyttelsesdirektiver

- Lindholm er underlagt miljøfredning

- Dekommisioneringsrapport fra DTU/Bygningsstyrelsen, når vi får aktindsigt.